Pisanie pracy dyplomowej z dziedziny ekonomii to proces czasochłonny, żmudny i niestety nie zawsze zakończony pełnym sukcesem. Jest to swoiste ugruntowanie naszej wiedzy w danej tematyce. Ale to, czy końcowy efekt naszych działań będzie dla nas satysfakcjonujący zależy od wielu czynników, które nie zależą jedynie od nas. Co zrobić, aby praca magisterska była dobrze napisana, na odpowiednim poziomie naukowym i merytorycznym? Jakie są główne zasady tworzenia tego typu tekstów? Kiedy należy zgłosić się po pomoc do specjalistów?

 

Tematyka pracy

Dziedzina, jaką jest ekonomia, stwarza nam duże możliwości wyboru tematów, jakie możemy poruszyć w naszej pracy licencjackiej i magisterskiej. Przykłady kwestii, które doskonale nadają się do szczegółowego omówienia właśnie w tego typu tekstach można znaleźć zarówno w literaturze specjalistycznej i opracować je czysto teoretycznie (m.in. ogólne prawa i mechanizmy gospodarcze i ekonomiczne), jak i w czasach współczesnych, jak różnego rodzaju zjawiska społeczno – ekonomiczne, ich genezę, przyczyny, wzajemne oddziaływanie i wpływ na życie codzienne (m.in. kryzys ekonomiczny, zmiany w kodeksach ustaw poszczególnych krajów, ubóstwo czy zmiany demograficzne). Dobrze jest, aby to co chcemy przybliżyć w naszej pracy magisterskiej miało odniesienie czysto praktyczne, będzie to dla nas dodatkowy atut, a także stworzy szansę na ugruntowanie naszej wiedzy przydatnej w podjęciu pracy zawodowej. Zagadnienie, które chcemy przeanalizować, zbadać czy omówić winno budzić w nas samych zainteresowanie i ciekawość. Dzięki temu nasze podejście do procesu przygotowywania materiałów i pisania pracy będzie dużo bardziej efektywne i nie będzie wzbudzać niepotrzebnych negatywnych odczuć, jak np znudzenie czy irytacja. Wybór może również zależeć od osoby promotora, chęci współpracy z daną jednostką naukową czy możliwościach, które daje nam stworzenie pracy na konkretny temat (dalsze badania na poziomie studiów doktoranckich czy etat w uczelni). Dobrze jest, aby był on choć po części związany z przyszłą pracą zawodową, którą chcemy podjąć po studiach, pozytywnie wpłynie to na naszą motywację w procesie tworzenia tekstu. Samo ujęcie danych pojęć i kwestii również może okazać się istotne w końcowej jej ocenie przez grono naukowe, nieszablonowe rozwiązania i odmienne podejście do niektórych tematów (skonsultowane i zaakceptowane przez promotora) rokują dobre przyjęcie pracy dyplomowej w danej jednostce naukowej.

 

Odpowiednie przygotowanie

Pisanie prac magisterskich z ekonomii jest dużo bardziej wymagającym procesem niż przygotowanie tego typu tekstu po skończeniu studiów licencjackich. Działaniem, które może go znacząco usprawnić i zminimalizować stres, który mu towarzyszy jest odpowiedni plan, według którego będziemy pracować. Stworzenie go powinna poprzedzić gruntowna analiza, opracowanie merytoryczne i naukowe tematu, ustalenie metodyki, lokalizacja i zgromadzenie potrzebnych materiałów i narzędzi. Usystematyzowanie wszystkich zagadnień, wokół których będziemy budować nasz tekst pozwoli na szybkie określenie głównych tez, a następnie wysnucie konkretnych wniosków. Jeśli chcemy oprzeć swoją pracę magisterską na przeprowadzonych samodzielnie badaniach, należy dokładnie zastanowić się nad grupą badaną i kontrolną – zdefiniować ją i określić do niej dostęp. Winniśmy także od razu zastanowić się nad opracowaniem statystycznym osiągniętych wyników, nierzadko zdarza się, iż potrzebna jest wtedy pomoc specjalistów, którzy w prawidłowy sposób opracują zebrane przez nas dane. Odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem procesu pisania warunkuje nam odniesienie sukcesu, otrzymanie pozytywnej oceny końcowej i znacząco skróci czas, jaki mu poświęcimy.

 

Proces pisania pracy magisterskiej

Kiedy już przygotujemy szczegółowy harmonogram pisania pracy dyplomowej, istotnym jest, aby go przestrzegać i rzetelnie działać według niego. Tylko systematyczność i sumienność są w stanie zagwarantować nam efektywność i satysfakcjonujący sukces końcowy. Należy również pamiętać o ciągłym, regularnym kontakcie z naszym opiekunem naukowym i konsultowaniem z nim powstałych partii tekstu. Stała współpraca z promotorem uchroni nas przed niepotrzebnym stresem związanym z odrzucaniem naszych materiałów, a także z opóźnieniem we wcześniej ustalonych terminach. Ponadto pomoc, jaką możemy od niego uzyskać często jest nieoceniona i może nam znacząco ułatwić cały proces. Rokuje to również lepszy poziom powstałej pracy dyplomowej, co może okazać się istotne w naszej dalszej karierze naukowej czy zawodowej.

 

Pomoc w pisaniu prac dyplomowych

Nierzadko niestety, mimo naszych szczerych i wielkich chęci nie jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z opracowaniem wybranej przez nas tematyki pracy dyplomowej. Przyczyn takiej sytuacji może być wiele, m.in.: zły dobór materiałów, narzędzi i nieprawidłowe przygotowanie metodyki, niepowodzenie przeprowadzonych badań, brak/i lub nieefektywna współpraca z opiekunem naukowym. Wtedy należy w odpowiednim czasie skonsultować się z profesjonalistami i otrzymać skuteczną pomoc, nie można poddawać się i rezygnować z przygotowania i późniejszej obrony pracy. Istotne jest, iż nasze problemy nie muszą dotyczyć całości przygotowanego przez nas tekstu, ale jego części czy wręcz konkretnego zagadnienia (opracowania statystycznego, graficznego czy korekty językowej i stylistycznej). Uzyskanie takiego wsparcia pozwoli nam na, nie tylko ukończenie tego żmudnego procesu, ale także na uzyskanie satysfakcjonującej oceny końcowej z pracy dyplomowej na wysokim poziomie merytorycznym i naukowym.

 

Pisanie prac magisterskich dla studentów jest trudne i stresujące. Często od powodzenia tego procesu zależą ich dalsze kroki na ścieżce kariery naukowej i zawodowej. Każdy z nich pragnie stworzyć wartościowy tekst, który zostanie dobrze oceniony i przyjęty w danej jednostce naukowej. Zastosowanie się do opisanych wyżej zasad pozytywnie wpłynie na cały proces przygotowania i tworzenia materiału, a także na osiągniecie sukcesu końcowego.

Więcej na: https://pracazekonomii.pl